0

 

Regler Friggebod / Förråd

 

Friggebodar och förråd

Länk; Tillbyggnad av max 15 kvm

- Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.

- Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

- En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

- Medgivande från grannar krävs om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet bör vara skriftligt.

- Användningsområde för friggeboden kan till exempel vara som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

- Friggebod får inte se ut hur som helst, boden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.


Planbestämmelser


Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Summering 

Regler är till för att följas och den som går utanför regelverket kan få utmaningar längre fram. Vi har i ovan text samlat information och stolpar som skall hjälpa dig att ha koll på vad som gäller. Regler kan förändras vilket gör att den information du alltid skall följa är de som finns tillgängliga på Boverkets hemsida. Utöver det får du hjälp av din lokala byggnadsnämnd. Vi arbetar för att ha uppdaterad information och vi reserverar oss för felskrivningar. 

Lycka till!