0

 

 

Köpvillkor

 

Hantering av integritets policy, personuppgifter och GDPR

Stugaonline Sverige AB med org.nr 559349-0294 är personuppgiftsansvariga. Företaget ansvarar för de uppgifter du som kund lämnar till oss. Uppgifterna används för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden mod dig som kund så som att exempelvis leverera dina beställningar. Vi använder även uppgifterna för att genomföra marknadsaktiviteter och skapa erbjudanden som är anpassade för dig. Dina uppgifter kan komma att samköras med andra register och samarbetspartners för att vi skall lyckas med det. Kommunikationen med dig dokumenteras in syfte att ge bättre service. Du når oss genom info@stugaonline.se.

Personlig integritet är väldigt viktig för oss på Stugaonline och vi registrerar därför dina personliga uppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Stugaonline AB behandlar dessa i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Som kund har du rätt att efter skriftlig begäran, få information om vilka personuppgifter vi har registrerat. Du som kund äger självklart rätten att be oss korrigera uppgifter som du anser vara felaktiga och du kan ta bort samtycke om att få erbjudanden eller annan marknadsföring från oss.  

När och om du som kund väljer att e-posta Stugaonline kommer vi att spara din e-post med historik för att kunna följa upp och hjälpa till med ärenden och frågor. Väljer att chatta med oss kommer de uppgifter du ger oss så som telefonnummer, mailadress etc. sparas i syfte att kunna söka i chatthistorik och därigenom öka vår service till dig. Uppgifter i dialog med oss kommer inte säljas vidare till tredje part.

I samband med beställning av vara/produkt hos Stugaonline som skickas direkt av vår producent (tredje part) kommer Stugaonline att skicka dina uppgifter till berörda parter. Det sker för att vi skall kunna fullfölja och fullgöra beställningen.

Personuppgiftsansvarig hos Stugaonline.se är Boris Milotic; boris@stugaonline.se

Allmänt gällande personuppgiftsbehandlingen
All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen och uppsatta regler. Ansvarig för behandlingen är Stugaonline AB.

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för. Dina uppgifter sparas enligt skyldigheter som åligger oss samt enligt tillämpliga lagar och regler, därefter raderas dem. Om uppgifter kan anses vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

Stugaonline AB
Skallebackavägen 12C
302 39 Halmstad

Gällande cookies
Stugaonline använder sig av vedertagen teknik för cookie. Det betyder att vi skickar en liten textfil från Stugaonline webbserver och som lagras på din dator. Syftet med cookies är främst att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Det kan även förekomma cookies från tredje part så som exempelvis Google Analytics. Syftet är att förbättra din upplevelse när du besöker oss.

Du kan normalt styra omfattningen av cookies i din dator eller så du kan välja att inte acceptera/stoppa cookies från tredje part genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Offerter
Offert från oss är giltig i 14 dagar, om inget annat är angivet.

Betalning
Följande betalningsalternativ finns:

Förskottsbetalning via faktura
När du registrerat order skickas fakturaunderlag till av dig angiven e-postadress. Vi fakturerar 25% av köpesumman när order är bekräftad av dig som kund. Övriga 75% faktureras i anslutning till leverans. Du betalar in pengarna så som du betalar dina andra räkningar. När pengarna finns på vårt konto startar vi processen som leder till att vi skickar vi dina varor.

Delbetalning
Ansökan om delbetalning hjälper vi dig med på Stugaonline och du kan låna upp till 100 000kr i samband med köp. En sedvanlig kreditprövning görs med hjälp av oss genom Resurs Bank och om allt är ok kan du handla direkt. Faktura skickas till dig strax efter debiterat ditt konto för varor och första avisering vid delbetalning skickas kalendermånaden efter att betalning aktiverats. Kredittiden mellan att ditt konto debiterats och betalning är alltid 30-60 dagar, beroende på när i månaden ditt konto debiterats.

Så här går det till, under samtal med oss uppger du ditt personnummer och vi använder det för att öppna ett konto hos Resurs Bank. Så snart du är nöjd signerar du med ditt BankID. Vi kan med andra ord inte aktivera ditt konto och belasta det innan du själv signerat med hjälp av ditt BankID.

1 månad helt utan ränta och avgifter. När första avin kommer kan du välja att betala hela beloppet inom en månad och betalar då inget extra, varken ränta eller avgifter.

6 månader delbetalning utan ränta, utan uppläggningsavgift men med administrationsavgift.

12 månader delbetalning utan ränta men med administrations- och uppläggningsavgift.

Vill du dela upp din betalning i riktigt små delar kan du välja 24, 48 månader, då med rörlig ränta och med administrations- och uppläggningsavgift. Är du osäker kring dina val kontaktar du Resurs Bank 0771-11 22 33. Månaden efter köpet får du en avi och ett kontoutdrag. Du väljer enkelt delbetalnings alternativ genom att betala in angivet månadsbelopp. Uppläggningsavgift enligt nedan tillkommer på andra avin.

Betalalternativ                            Adminavgift                           Uppläggningsavgift                     Ränta
1 månad                                            0 kr                                           0 kr                                                       0%
6 månader                                     39 kr                                          95 kr                                                     0%
12 månader                                  39 kr                                          195 kr                                                  0%
24 månader                                  39 kr                                          295 kr                                                  7,96%
48 månader                                  39 kr                                          395 kr                                                  14,88%

Stugaonline   24 mån               35 kr                                          295 kr                                                 0%  

24 månaders alternativet utan ränta väljer du i samband med att vi skapar delbetalnings planen.


Allmänna villkor, länk Resurs Bank

reskki, länk Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation


Beräkna din effektiva ränta med hjälp av konsumenternas.se kalkyl här, I den effektiva räntan räknas uppläggningskostnader och aviavgifter med mera in så du får en totalbild av alla tillkommande kostnader på lånet. Den används främst för att du skall kunna jämföra olika krediter. Här får du fram din totala kreditkostnad om du uppläggningsavgiften och aviavgiften. Observera att kostnader och effektiva räntan förändras om du ändrar betalningsplanen under kredittiden. 

Har du som kund valt betalningsalternativ hos Resurs Bank och har frågor kring pågående avbetalningar, datum för fakturor eller ditt saldo, din kredit, spärra konto och liknande, vänligen kontakta Resurs Bank kundservice så hjälper de dig. Du når även Resurs på 0771-11 22 33.

Till formulär om delbetalning; Mer info och formulär

Kontakta oss på info@stugaonline.se eller ring 035 265 49 00 för mer info.

Konsumentlagen
Stugaonline AB följer konsumentlagen och tillämpar följande lagstiftning: Distans- och hemförsäljningslagen,
De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få.

Konsumentlagen gäller endast privatpersoner.

Ångerrätten
Du har enligt lag rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige.
Ångerrätt tillämpas endast för privatpersoner och ångerrätten gäller ej företagsköp.

Informationen
Vid hemförsäljning ska du få blankett som du kan använda om du vill ångra köpet samt informationshandling. Tag gärna kontakt med oss om det skulle saknas vid leverans. Informationshandlingen skall bland annat innehålla information om ångerrätten och adress samt telefonnummer till den du ska vända dig till om du ångrar dig.

Leverans och fraktkostnad
Det finns alltid en fraktkostnad oavsett om den ingår i priset eller inte. Fraktkostnader kan variera för olika produkter och olika orter. För att du som kund skall få rättvisa fraktkostnader lämnar vi kostnadsförslag på din begäran. Du behöver kontakta oss på info@stugaonline.se eller ringa 035 265 49 00 och meddela din adress samt vad du planerar att köpa. Vi behöver din fullständiga adress och vi behöver veta om du behöver hjälp med avlastning. Produkter på pall lämnar vi vid er tomtgräns och större paket kan behöva lastas av med kranbil eller truck. Fri hemleverans betyder normalt att vi har inkluderat leverans till den tomtgräns men de stora paketen behöver lastas av. Om du i din omgivning har tillgång till något företag som kan hjälpa till att lasta av produkterna med hjälp av lastare eller truck så kan det vara idé att kontakta dem för prisförslag. Om du som kund inte har egen lösning så hjälper vi till genom att sända ut bil med kran, det tillkommer då kostnader för det som vi fakturera dig som kund.  

Returfrakten
Vid distansavtal gäller följande: Om du ångrar köpet, då betalar du som är kund returfrakten.

Ej mottagna varor
Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de extra kostnader som då uppstår. Det blir en så kallad "bomkörning" och det medför onödig körning. Du debiteras för kostnader som uppkommit för Stugaonline i samband med utkörning och retur av din order.

Observera att dessa kostnader kan bli omfattande. Ring för prisuppgift och mer information.

Leveranstiden kan variera och anges i anslutning till respektive vara.

Vid leverans till öar utan fast förbindelse ökar fraktkostnader, kontakta oss för prisuppgift. Du kommer att bli informerad om extra kostnader efter lagd beställning.

Garanti
Stugaonline AB står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp och inspekteras. Vi ersätter skadade delar mot nya utan kostnad. Mögelskador som kan uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund eller efter att byggsatsen har monterats ingår inte i garantiåtagandet. Följdkostnader som uppstår i samband med eller på grund av att en del är skadad, felaktig eller fattas ersätts ej.

Det kan finnas ett antal olika varianter av huset/produkter. Bilderna på hemsidan skall ses som illustrationer och exempel, bilderna kan därför avvika från ritningar och manualer. Den ritningen som gäller för just ditt hus finns bipackad stugleveransen. Ritningarna på hemsidan gäller generellt och vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar. Lita endast på de medlevererade ritningarna så ta hand om dem och förvara dem väl. Angivelser kan variera och kan se olika ut beroende på vilken tillverkaren är och hur de utformar sina manualer. Gemensamt för manualerna är att de skall vara tydligt utformade och hjälpa dig i arbetet med montering.

OBS! Vid eventuell reklamation behöver vi information från förpackning protokollet som medföljer vid leveransen. Det är därför ytterst viktigt förvarar protokollet som anger tillverkningsdatum, namnen på de packare som genomfört kvalitetsgranskningen. Vid en eventuell reklamation eller komplettering behöver vi uppgifterna på protokollet för du skall få rätt delar och korrekt hjälp!

Läs nedan om hur du hanterar en eventuell reklamation!

Vid reklamation
Samtliga paket kontrolleras noga gällande kvalitét och fuktkvot innan de lämnar fabrik. Trots noggranna kontroller kan det hända produkten inte motsvarar de kvalitetskrav vi ställer. Om du som kund upplever att något inte är korrekt behöver du göra en reklamation. Det är viktigt att du gör en reklamation så snart du upptäckt ett fel och vår uppgift är att hjälpa dig så snabbt det är möjligt. Våra produkter är tillverkade högkvalitativt virke från erkänt bra sågverk. Får vi snabb och korrekt information om vilken/vilka delar som behöver korrigeras av dig som så underlättar det arbetet och det blir enklare att korrigera eventuella fel. Se till att ha koll på förpackningsprotokollet då det innehåller exakta uppgifter om din produkt. Tveka inte att höra av dig, reklamationer är en viktig del av vårt arbete och nöjda kunder är återkommande kunder.

Vid reklamation behöver du som kund ange följande information:

- Huspaketets ID-nummer. Samtliga huspaket har egna beteckningar som anges på paketens emballage, ofta på klisterlappar. Det är ett nummer som talar om exakt vad det    är du fått levererat.

- Hustyp så som husets namn, storlek i kvadratmeter samt virkestjocklek skall anges.

- Gäller skadan fönster eller fönsterkarm skall fönstertyp anges,  typ 1-glas,  2-glas alternativt 3-glas fönster.

- Lämna beskrivning av skadan/reklamationen i beskrivande text så noggrant du kan.

- Samtliga delar finns angivna i husets Manual med en beteckning även kallat positionsnummer. Vid reklamation skall positionsnummer anges.

- Du kan även behöva ange antal, exempelvis 1 st av 12 med positionsnummer.

Bifoga alltid bilder av den skadade delen/delarna eller aktuellt problem. Det hjälper oss att förstå vad som kan vara fel. Om reklamationen avser saknade delar behöver du lämna korrekt leveransadress för att vi skall skicka delar. Registrera alltid utan undantag din reklamation/retur på vår hemsida så hanterar vi det efter bästa förmåga!

Reklamationsrätt hos oss täcker ej:

- Golvbrädor av dimensioner under 22 mm skall betraktas som underlagsgolv. Det kan förekomma små hål, kvistar eller sprickor som inte påverkar funktionen.

- Om delar av trä är vridna men kan användas och monteras.

- Brädor avsedda för tak med små hål, kvistutslag eller ohyvlade områden.

- Små sprickor i trät som inte är genomgående och kvistar i trät som inte påverkar byggnadens stabilitet och konstruktion.

- Reklamation efter färdig byggnation som grundar sig i felaktig montering eller felaktigt utförd grund.

- Undermålig träbehandling.

- Naturliga färgskiftningar i trä som inte påverkar produktens funktion eller livslängd. Delar som blivit monterade eller behandlade.

- Eventuella förändringar som inte följer beskrivning och monteringsanvisning.

- Eventuella tillägg så som extra fönster eller dörrar som inte levererats av Stugaonline AB

- Väldigt mörka färger och mörk lasyr kan bidra till större sprickor på solutsatta sidor.

- Reklamationsrätten begränsar sig enbart till ersättningsvaror och saknat eller felaktigt material.

- I de fall vi skickar ersättningsdelar levereras de alltid obehandlade.

Stugaonline AB förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar på produkten löpande.

 

Boris Milotic info@stugaonline.se