0

 

 

Transport och leveranser

Leveransvillkor 
Leverans sker till kundens leveransadress enligt den överenskommelse vi gör med dig som kund. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. Normalt gäller leveranstiden som står på produktsidan och vi kontaktar dig om vi ser några avvikelser vid beställning. Du kan alltid kontakta oss med frågor om leveranser och vi håller dig informerad om eventuella avvikelser.

Offert fraktkostnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Det finns alltid en fraktkostnad och priserna kan vara färskvara. Vi ser varje affär och order som en unik affär och har därför valt att ta i  pris till dig som kund utifrån de förutsättningar som råder för dig. I anslutning till alla order som kommer in till oss tar vi fram ett fraktpris och meddelar dig som kund innan vi gör affär. I samband med att vi tar in offert behöver vi veta om du som kund har tillgång till egen avlastning eller om vi skall offerera leverans med kranbil. Allt för att leveransen skall fungera och priset skall vara rättvist. 

Vid leverans till öar utan fast vägförbindelse tillkommer extra kostnader
Det är viktigt att ni till oss meddelar eventuella försvårande omständigheter så försöker vi tillsammans med dig arbeta fram en bra lösning. Du som kund kan bli debiterad eventuella extra kostnaden efter lagd beställning om det visar sig finnas försvårande omständigheter i samband med leverans. Vill ni ha besked om kostnader som kan uppkomma genom försvårande omständigheter innan beställning så är ni välkomna att kontakta oss. Får vi information om eventuella utmaningar så undersöker vad fraktkostnaden kommer bli och återkopplar till dig.

Observera 
Vi levererar inte till öar som kräver att lastbilen måste färdas med färja. Om inte annat anges av dig som köpare lämnas er beställning av i den hamn på fastlandet som är närmast ön. Eventuella kostnader så som vägtullar eller broavgifter debiteras dig som kund om vi inte avtalat något annat.

Vi behöver din hjälp och det är ditt ansvar som kund att anslutningsvägen till din leveransadress medger framförande av tung trafik. Produkter som levereras på pall och hanteras med palldragare är näst intill omöjligt att rulla ut på mjukt och poröst underlag så som gräs och grus eller annat löst underlag. Du som kund behöver avgöra om vägen är framkomlig för tung trafik då sändningarna körs ut med lastbil. Genom bekräftelse av beställning garanterar du som kund att erforderligt tillstånd från vägförening har inhämtats och att vägen i fråga om framkomlighet och bärighet tillåter den transport som leveransen innebär.

Våra bilar kör så nära din leveransadress som möjligt och lämnar av din leverans, vi har inte möjlighet att erbjuda inbärning från lastbil. Generellt gäller att lossning vid leverans innefattar varans förflyttning från transportfordonet till plats inom räckvidd för transportfordonet. För leverans med kranbil är kranens räckvidd max 10 m. Stugaonline avgör om kundens beställning kräver kranbil eller levereras på pall. Önskar ni att få information om hur er beställning levereras skall ni kontakta oss för mer information.

Stugaonline samarbetar med kända speditionsföretag. Vi kan därför leverera inom hela Sveriges fastland. Vi hjälper till så långt vi kan men behöver din hjälp att förstå förutsättningarna för att det skall kunna genomföras.

Leverans med kranbil                                                                                                                                                                                                                                                                                   Produkter som kräver leverans med kranbil om det ingår lyfter vi av i anslutning till lossningsplatsen på din adress. Pallar och paket lyfts av på marken vid sidan av lastbilen. För att det skall fungera krävs plan och hård yta vid lossning. Vi kan inte leverera på underlag så som gräs, löst grus eller liknade mjuka underlag. Ring oss gärna om du är osäker. Tunga fordon får inte riskerar att fastna. Chauffören bedömer och avgör var det är säkert att lasta av godset. 

Fri hemleverans betyder normalt att vi har inkluderat leverans till den tomtgräns men de stora paketen behöver lastas av. Om du i din omgivning har tillgång till något företag som kan hjälpa till att lasta av produkterna med hjälp av lastare eller truck så kan det vara idé att kontakta dem för prisförslag. Om du som kund inte har egen lösning så hjälper vi till genom att sända ut bil med kran, det tillkommer då kostnader för det som vi fakturera dig som kund.  

Det kan förekomma att delar av beställningen kommer med annan sändning. Stugaonline kan inte garantera att leverans av hus och eventuella tillbehör ska ske vid ett och samma tillfälle. Vi håller dig informerad och du blir aviserade gällande leveransen från vår externa leverantör.

Ej mottagna varor
Om du ej är på plats eller anträffbar vid avlastning av din beställning eller vägen ej är framkomlig debiteras du för de merkostnader som uppstår för så kallad bomkörning. Detta betyder att kostnader som uppkommit för Stugaonline AB genom att fraktaren fått lägga mer tid än planerat eller om fraktaren får köra ut mer än 1 avtalad utkörning debiteras du som kund för den extra kostnaden som det medför. Dessa kostnader kan bli omfattande och de går att undvika om vi har rätt uppgifter. De situationer där det skulle kunna hända att leverans icke kunde ske är följande:

-        Vägarna är för dåliga och lastbilen kan inte framföra sitt fordon på ett säkert sätt.

-        Den angivna adressen är inte tillgänglig för lastbil, del av väg saknas eller går inte hela vägen fram.

-        Adressen som är angiven i samband med beställning är fel

Förseningar kan även förekomma med anledning av väder och väglag som vi inte kan påverka.

 

Retur
Om du som kund väljer att returnera produkt står du som kunden för skador som kan uppstå i samband med transporten fram till att vi kvitterar och godkänner returen.

Vid distansavtal: Om du ångrar köpet, får du som kund och avsändare själv betala returfrakten.

Garanti
Stugaonline AB står för eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att produkterna packas upp. Foto med beskrivning skickas till oss och skadade delar ersätts mot nya utan kostnad.

I samband med att ni tar emot och kvitterat er leverans ska ni kontrollera om det finns några synliga fel eller skador. Ser ni några skador skall ni ta bilder från olika vinklar och skicka det till oss. Detta skall göras innan ni bryter förpackningar. Som kund hålls ni skadefria, dvs ni behöver inte hantera det med fraktbolaget, det gör vi på Stugaonline AB.

Boris Milotic