0

Friggebodar

Filtrera
Sortera
29 produkter

Visa fler

Vanliga frågor och svar om friggebod

Hur många friggebodar får jag bygga på min tomt?

Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar utan bygglov i omedelbar närhet av, men inte sammanbyggd med, ett en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnads arean av alla de bodar som uppförts på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Vid beräkningen ska också räknas med bodar som tidigare har byggts bygglovfritt med stöd av friggebodsregeln.

Höjden på friggeboden, från mark till taknock, får inte överstiga 3,0 meter. En friggebod måste placeras minst 4,5 meter från allmän plats (gata, park eller naturområde). Om du vill placera den närmare krävs bygglov.’

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, utöver friggebod på max 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat attefallshus. Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd till kommunen och få ett startbesked. Använd gärna våra checklistor om attefallshus inför din anmälan.

Hur många friggebodar får man ha utan bygglov?

Du kan ha mer än en friggebod bara den sammanlagda ytan inte överstiger 15 m2.

Hur mycket kostar det att bygga en friggebod?

Val av materiel, grovlek av material i väggar och tak, antal fönster, val av dörr och typ av grund och mycket annat behöver bestämmas. Det gäller även att räkna med färg, takbeläggning med mera för att få ett totalpris.  Fråga som är med andra ord väldigt svår att svara på.

Vilken friggebod är bäst?

Finns bara ett svar på det, den friggeboden som bäst stämmer med dina behov är den bästa för dig. Hur skall den användas, till vad skall den användas, behöver jag isolera friggeboden, skall jag möblera boden för övernattning eller är det en blivande hobbyverkstad? Skriv ned alla önskemål och det växer fram ett svar som leder till rätt friggebod för dig.

Får man ha toalett i friggebod?

Man kan ha toalett i friggebod och det skall då anmälas till kommunen. Man kan undra varför och svaret är att kommunen bland mycket annat vill ha koll på avlopps anslutningar.

Är friggebod biyta?

Till biyta räknas ytor som finns i boningshuset men som inte uppfyller krav för boyta så som takhöjd 1,9 meter. Det kan även vara en oinredd och oisolerad vind eller källare. Om ett fristående gästhus kan räknas som boyta om det uppfyller alla krav för bostad. Till biyta räknas garage som du når inifrån bostadshuset. Om garaget eller förråd är fristående från bostadshuset räknas det inte som biyta.

Måste friggebod vara fristående?

Friggebod måste vara fristående för att klassas som friggebod. Allt annat kan klassas som utbyggnad och kan då vara bygglovspliktigt.

Är friggebod anmälningspliktig?

Vanligen krävs inga bygglov eller anmälan. Kommuner kan i vissa fall bestämma att en friggebod kräver bygglov för att få uppföras. Detta anges i den aktuella detaljplanen. Bor du utanför detaljplan kan det fortfarande finnas områdesbestämmelser. Ta kontakt med din kommun för att höra vad som gäller.

Får man bygga både ett attefallshus och en friggebod?

Du får lov att bygga både attefallshus upp till 30m2 och friggebod upp till 15m2 så länge du följer regler för höjd och avstånd till grannar. Kontakta alltid din kommun för besked innan du bygger.

Hur många bodar får man ha på tomten?

Du får bygga fler bodar så länge du följer reglerna för total yta och höjd.

Hur många byggnader får man ha på en tomt?

Det finns inga begränsningar för antal byggnader så länge krav för varje enskild byggnadstyp efterlevs.

Måste man ha ventilation i friggebod?

Det är inget krav men även friggebod skall ha ventilation för att undvika fuktproblem.

Får man ha toalett i friggebod?

Om du installerar toalett i din friggebod skall du göra en bygganmälan till din hemkommun.

Är friggebod biyta?

Till biyta räknas normalt utrymmen i boningshus som inte fungerar som boyta. Det kan vara en kall källare eller en vind utan full höjd till tak.

Hur nära bostadshus får man bygga friggebod?

Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.