0

Manualer

 

Samtliga produktbilder vi visar på Stugaonline.se är exempelbilder. Självklart får du det du beställt men det kan förekomma små variationer och förbättringar som inte är direkt synbara. Det kan exempelvis vara förändring i hur du sätter samman produkten på bästa sätt. Därför är det viktigt att du följer den manualen som kommer med din produkt. Det är även viktigt att du sparar alla handlingar som kommer med produkten. För att vi på snabbast möjliga sätt skall kunna hjälpa dig med exempelvis ny manual gäller att du har produkt nummer som tillhör just din enhet.

Vill du förhandsgranska manualen till den produkt du valt så finns den att ladda ned som PDF i anslutning till produkten i vår webbutik men det är viktigt att du i samband med byggnation använder den som kommer med produkten vid leveransen. Ett tips är att du plastar in manualen så den klarar väta och slitage.   

Boris Milotic info@stugaonline.se