0

 

Tips och råd vid köp

 

-          Bestäm var på tomten ditt nya utrymme/byggnad skall stå.

-          Kontrollera regler för byggnation med ditt kommunkontor.

-          Om du bygger nämnare än 4,5m från tomtgräns måste du ha tillstånd av ägare till angränsande mark.

-          Lämna in bygganmälan och annat till din kommun i god tid.

-          Beställ i god tid. 

-          Förbered leveransen genom att kolla vägen fram till din mark och tomt. 

-          Bestäm uppställningsplats, en del paket är stora och behöver plats.

 
Om du ordnar egen avlastning eller bärhjälp, boka den i tid och kolla att de kommer dagarna innan leverans.  

Lycka till!

Boris Milotic