0

 

Tips och råd

 

 

Tag noga reda på vilka regler som gäller för det du tänkt att bygga på din tomt. Det är oavkortat din kommun som skall hjälpa dig med vad som gäller där du bor, på din tomt utifrån det som redan står eller inte står på din tomt. Ett av fler exempel är när du bygger med stöd av regler för Attefallshus där det framgår att du inte behöver bygglov. Det är en sanning med modifikation; i reglerna står att du kan bygga med stöd av regler för Attefall om det finns ett befintlig boningshus på tomten. Det finns regler för hur nära grannens tomt du får bygga, det finns regler för höjder och maximalt antal kvm förråd mm. Och det finns regler för hur nära boningshuset du får bygga. Så gör dig själv en tjänst och ställ krav på dig själv att undersöka vad som gäller för dig där du bor. Tag kontakt med ditt lokala kommunkontor och se till att få allt i skrift, följa anvisningarna och spara dina handlingar om frågor skulle uppstå i framtiden.   

Våra produkter levereras som byggsats. Skulle du fastna i något kontaktar du oss och vi gör vad vi kan för att leda dig igenom processen. Tveka inte att be om råd eller hjälp när du är osäker.  

Täta och isolera! I samband med byggnation och montering behöver du ta beslut om isolering och taktäckning. När du bygger på någon form av plintgrund eller liknade behöver du fundera ut om du vill ha isolering i golv eller inte. När golvet väl är på plats är det tidsödande och omständligt att ta upp golvet i efterhand. Utöver det skall taket täckes så snart det är på plats. Du kan alltid börja med takpapp för att senare komplettera med exempelvis shingel. För produktens bästa skall taket skyddas från regn så snart bakbrädorna är uppe och eventuellt regn torkat bort. 

Några ord om verktyg för den som väljer att bygga själv. En bra gummiklubba, en vass fogsvans, bra stege och en bra skruvdragare gör i regel arbetet roligare. 

Du kan behöva följande:

Spännband för att spänna samman delar.

Såg/Fogsvans som gerlåda för lister.

Kniv och mattkniv för detaljer.

Vattenpass, gärna ett lite längre om det finns.

Måttband eller tumstock, gärna båda.

En per huvud som bygger underlättar mycket.

Du kan även ha nytta av vinkelhake med bra synvinkel och slipade ögonmått. 


Läs manualen innan du börjar bygga. För dig som aldrig byggt liknande tidigare. Ge dig själv tid att noga läsa och förstå manualen och läs den från början till slut. Genom att du sätter dig in i hela processen kommer du kunna förebygga utmaningar och du kommer förstå hur allt hänger samman. Följ alltid följa den manualen som kommer med produkten som levereras till dig. Vi kan ha gjort små eller större uppdateringar som skall förenkla eller förtydliga monteringen av din produkt. Delarna som kommer till dig är maskin prefabricerade och de skall passa ihop. Om de inte passar ihop kan det bero på att du håller i fel del, att delen som redan är på plats inte skulle vara där eller att vår produktion missat något. Oavsett vilket så är det lättare att förstå vad man står inför om du läst manualen och har tillgång till den under bygget. Plasta in manualen så klarar den väta.  

Använd tiden rätt. Det viktigaste är i regel inte att din stuga kommer dagen efter beställning. Det viktigaste är att du är väl förberedd och att du gjort grundarbetet.

Du behöver bedöma och avgöra följande innan du börjar montera produkten;

Ha koll på reglerna, grannens medgivande krävs om du är närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Det finns generella regler men det kan finnas lokala bestämmelser att ta hänsyn till. Kolla alltid med din lokala kommun först.

Hur ser marken ut och vilka är förutsättningarna, vilken typ av grund skall byggas? 

Fundera på hur du skall använda stuga, behöver du värme, vatten och sanitet?

Skall stugan ha värme, hur skall den då värmas upp?

Behöver du dra fram el och ur skall den vara dimensionerad?

Skall jag för tillfälliga övernattningar, skall jag förbereda för framtida permanent boende?

Hur skall takbeklädnaden se ut, val av material. Behöver jag isolering i väggar och golv? Mängden isolering avgörs av tänkt användning. 

Materialet är trä är naturmaterial. Det finns alltid kvistar i virket. Skulle en kvist bli torr, krympa och trilla ur sin plats löses det lämpligast genom att man stryker på lite trälim på kvisten och trycker tillbaka den på sin plats. Under byggnationen skall du skydda materialet från all väta. Se till att det inte ligger direkt på marken utan att det finns läckt under som hindrar delarna att ligga blött. Se även till att allt är övertäckt om pausar arbetet. Tänk även på att trä kan både slå sig och vrida sig och i regel går det att vrida bitarna rätt i samband med att att man monterar dem på plats. Takbrädor täck över i väntan på takbeklädnad. Golvbrädor som är 22 mm eller tunnare skall ses som underlag till golv. Våra produkter kommer obehandlade, kontakta färg butik och be om råd för bästa behandling och skydd.

Grunden är viktig! Det är oerhört viktigt att grunden har rätt mått är i våg och att alla hörn är rätt i vinkel, mät ofta och noggrant. Mät även diagonalerna och bygg en stabil grund och använd shims i någon form så det blir korrekt. Om inte allt är i våg får du sättningar i framtiden och det genererar i regel problem med fönster och dörrar. Märk gärna ut var du skall ha dörrarna som en påminnelse.

 

Inventera och sortera sändningen. Meddela oss direkt om något skulle saknas eller vara fel. 

Var rädd om spånten! När det är dags att börja bygga skall då tänka på att aldrig slå på spånten. Använd en överbliven bit med honan ned över hanen och slå på. Använd gärna en tyngre hammare så studsar det inte när du slår. Förborra och skruva gärna första varvet. Samma regler gäller för spånten på golv och takbrädor. Var noga med att allt är tätt sammanslaget och använd vattenpasset för att försäkra dig om att du är i våg. 

Fönster och dörrar skall sättas in i konstruktionen i god tid. Håll koll, bygger du för högt är det knivigt att ta bort material. Sätter du in fönster för sent kan de vara svåra att få på plats. Stockar i anslutning till fönster vill gärna krypa uppåt vilket kan ställa till det när du kommer till varvet med stockar som går över fönster och dörr. Spänn gärna ned med spännband men se till att inte skada spånten. Väg in fönsterkarmens nedre del och schimsa,  Fäst sedan karmen med skruv i ovankant. Du skall få en liten spalt mellan överdel och underdel av av fönsterkarm/dörrkarm och det ger konstruktionen utrymme att röra sig lite genom de fyra årstiderna. Sträva efter att skapa förutsättningar för justera karmen senare om det skulle behövas efter en tid då konstruktionen kan ha rört sig. Fyll gärna spalten med isolering och täck med list/foder. 

Takstolarna skall nu på plats efter anvisningar och mått. Förankra noga med långa spik eller skruv. Mät och loda efterhand som du arbetar dig fram. Råspont/takbrädor skall nu på plats och här är det viktigt att så ihop spånten utan att skada spånten. Använd åter igen spillbitar som du kan slå på utan att skada not eller fjäder på brädan som skall på plats. Mät hela tiden från brädans spont till änden på takstolen, du skall undvika att lägga de spåntade brädorna som en solfjäder och mäter du kontinuerligt kan du korrigera löpande. När du kommer till änden på takstolen kan sista brädan behöva sågas och anpassas på länden så det stämmer med takstolarna. 

Det blir sättningar med tiden. Vi har tagit med det i beräkningarna och när trät torkar krymper det något vilket gör att konstruktionen sätter sig och blir lite tätare. Tänk på att täta springor över och under karm med isolering och täcklist skall inte spikas i stock, de skall spikas med lämplig spik och fästas i karm.  

Lycka till med ditt bygge, tveka inte att kontakta oss! 

 

Boris Milotic